Ropörtaj:
Otelciliği Dünya'ya tanıttılar

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Konaklama işletmelerindeki üst düzey yöneticilerin aralarındaki dayanışma ve işletme sorunlarına çözüm arayışı amacıyla da 1989 yılında başlatılan toplantılar, olumlu sonuçların alınmasına yol açmış ve 23 Mart 1992 tarihinde Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) olarak kuruldu.

Dernek Başkanı Etem Hakan Duran, “Türk Otelciliğinin ve turizminin geliştirilmesi ile dünya standartlarına ulaştırılması yolunda ulusal ve uluslararası düzenlemeleri, giderek bu amaç doğrultusunda politikaları oluşturmak, dünyada "Türk Otelciliği" konusunda söz sahibi olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yönetim kurulumuz ile birlikte vizyon ve misyon değerlerimize bağlı kalarak görevimizi en iyi şekilde sürdürme gayretindeyiz”

POYD Antalya dışında ki illerde de temsilcilikleri bulunmakta. Temsilcilik oluşturulması nasıl oluyor?

1970'li yıllarla birlikte tatil amacıyla Antalya'yı tercih etmeye başlayan Alman Turistlerin varlığı, Dünya'da bu dönemlerde kitle turizmindeki gelişmeler ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bu bölgede başlattığı Turizm Projeleri, önce Antalya'ya olan turist talebini arttırmış, daha sonra da konaklama işletmeleri ile turizme ilişkin temel altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi, yöreye talebi arttırmıştır. İstanbul 'da genellikle kent otelleri ve turizmi söz konusuyken, Antalya Bölgesinde "Tatil Turizmi" yaygınlaşmaya başlamıştır. Konaklama İşletmeleri ve yatak kapasiteleri sürekli artarken bir yandan da turizme ilişkin bazı temel sorunlar da ortaya çıkmaya başlayınca, Antalya'da turizmle ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının kurulması gereği doğmuştur. Konaklama işletmelerindeki üst düzey yöneticilerin aralarındaki dayanışma ve işletme sorunlarına çözüm arayışı amacıyla da 1989 yılında başlatılan toplantılar, olumlu sonuçların alınmasına yol açmış ve 23 Mart 1992 tarihinde Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) kurulmuştur.

Hizmet verdiği sektör de hizmet veren ilk STK POYD diyebilir miyiz ?

-Zaman içerisinde başka turizm bölgelerinde de benzeri dernekler kurulması girişimleri yapılmışsa da başarılı sonuçlar elde edilememiştir. POYD bu konuda Türkiye'de kurulmuş ilk Sivil Toplum Kuruluşu olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Temsilcilik oluşturulma süreci ve onaylanması nasıl olmaktadır ?

Antalya dışında temsilcilik oluşturulmasında öncelikle POYD üyesi olup, o yörede böyle bir Sivil Toplum Kuruluşunun varlığına inanan üyelerimiz bize başvururlar. Orada yaptığımız toplantılarda, POYD Tüzüğüne ve Otelcilik Meslek İlkelerine uyan üye sayımızı arttırıp, sonra yöresel konulara daha etkin çözüm bulabilecekleri öngörülerek ve Yönetim Kurulumuz ile birlikte karar alabilecek temsilcilikler oluşturuyoruz. Burada önemli olan husus, o yörede POYD ilke ve anlayışı içerisinde hareket edebilecek çalışmaları sergileyebilecek kişilerin varlığı ve bu konularda istekli olmalarıdır. Yöredeki arkadaşlarımız belli çalışmaları yaptıktan sonra, temsilciliğimizin açılmasına Yönetim Kurulumuz karar vermektedir. Daha sonra da alınan bu karar çerçevesinde yasal girişimler ve işlemler yapılmaktadır.

POYD’un bu performansı ülke genelinde nasıl hissedilmekte? Hangi illerde de POYD temsilciliği bulunmakta ?

-POYD'un halen resmi olarak İstanbul'da Bölge Yürütme Kurulu, Mersin , Bursa ve İzmir de de temsilcililkleri vardır. İstanbul haricindeki diğer bölgelerdeki çalışmalarımız o yöredeki talepler dikkatle incelendiği için devam etmektedir. POYD Sivil Toplum Kuruşu olarak, bugünkü konumuna Antalya'daki Üyelerinin sağlam ve bilinçli adımlar atması ile gelmiştir. Amaç, birçok yerde temsilciliği olan ama ilke ve hedefleri belli olmayan temsilcilikler oluşturmak değildir. Bilinçli turizm gelişiminin ülkemiz turizmine kazandıracağı çok yararlı kültürel, sosyal ve ekonomik yararlar vardır. Bu nedenle POYD'un ve doğal olarak üyelerinin ülke turizmine katkıları salt nicelik açısından değil, nitelik yani "kalite" açısından da değerlendirilmelidir.

POYD etkinliğini her geçen gün arttıran STK kimliğinde hizmet vermeye devam ediyor. Bu güçlü oluşumu yarınlara taşıyacak çalışmalar, projeler yön veren görüşler nelerdir ? POYD eğitime de önem veren bir dernek

-POYD kuruluşundan bu güne sektörün ihtiyaç duyduğu her konuda konunun uzmanlarını ve turizmle ilgili diğer ST Kuruluşlarını davet ederek,çeşitli sempozyum ve paneller düzenlemiş, diğer kuruluşların organize ettiği etkinliklerde görüş, öneri ve projelerini sunmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği üç Turizm Şur'asına da katılmış, otelcilik ile otel işletmeciliği ile ilgili konularda görüşlerini dile getirmiştir. Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültelerinin Danışma Kurulu Üyesi olup, Turizm Fakültesi öğrencilerini otelcilik mesleğine hazırlamak için "Management Trainee" programları düzenlediği gibi, bu Fakültelerimiz öğrencilerin düzenledikleri söyleşi, panel ve benzeri etkinliklere üyeleri katılmaktadır. Öğrenciler POYD'un her ay düzenlediği aylık yemekli toplantılara katılmakta ve otel yöneticileri ile yüz yüze görüşme ve tanışma fırsatları sağlamaktadır. Bu çerçevede konaklama işletmelerinde staj olanakları sağlanmış, mesleki deneyimli gençlerin sektörde daha etkin görev almaları mümkün olmuştur. 25 yıldır Üniversitelerle sürdürülen bu çalışmaların bir uzantısı olarak, öğrenci üyelerimiz gerek lisans gerekse yüksek lisans programlarındaki çalışmalarında kendilerine yardımcı olunmaktadır. Kuruluş dönemlerindeki öğrenci üyelerimizin büyük bir kısmı daha sonra asil üyemiz konumuna gelmişlerdir. Bazı öğrenci üyelerimiz ise akademik kariyer yapmış ve öğretim üyesi olmuşlardır.

POYD otel yöneticiliğinin de bir eğitim basamağı diyebilir miyiz ?

-Bu ilişkilerden de anlaşılacağı üzere, POYD otel yöneticiliği mesleğinin gelecekte daha farklı boyutlara ulaşması için, geleceğin yöneticilerinin yetişmesine de bir meslek kuruluşu olarak önem ve öncelik vermektedir. Kuruluş yıllarında "POYD Magazin" Dergisi'nden sonra, 2010 yılından itibaren "GM Dergisi" ile sektöre ilişkin bilgi, makale ve araştırmaların yayınlanması sağlanmaktadır.

POYD savunduğu, koruduğu varlığının devamlılığına ivme kazandırmaya çalıştığı en önemli fikir, konu ve düşünceleri nelerdir ? POYD’un hedeflerinde neler var ?

-POYD, otelcilik ve otel yöneticiliği mesleğinin bilinçli kişilerin elinde, ülke çıkarlarına en uygun biçimde yer alabilmesi için, mesleki bilgi, deneyim ve gelecekteki gelişmelere uygun yöneticileri oluşturacak ortamları yaratmaya gayret etmektedir. Otelcilik meslek etiği ve konaklama işletmelerinde konaklayan misafirlerin, en iyi ve nitelikli hizmeti alabilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'de konaklama işletmeciliğinin gelişmesi, başka ülkeler tarafından da ilgi ile yakından izlenmekte. POYD üyeleri yurt dışında birçok ülkede, konaklama işletmelerinin açılış hazırlıklarını yapmakta, o ülke çalışanlarını eğitmekte ve onlara otel işletmeciliği konularında "know how" olanağı sunmaktadırlar.

POYD tarafından düzenlenen yılın ‘En’leri yarışmasından söz edelim.

-GM Dergisi kanalıyla 2010 yılından itibaren "Quality Awards" (Kalite Ödülleri) başlığı altında Otelcilik hizmetlerini değerlendiren, geniş katılımlı kalite ödüllerini belirlemekte ve her yıl sonu yapılan Gala Gecesi ile kamu oyu ile paylaşmaktadır. Bir nevi o yılın bağbozumu olarak da adlandırabileceğimiz bu organizasyona her geçen gün ilgi ve alaka artmaktadır. Kalitesinden ve hizmetinden ödün vermeyen işletmeler, yatırımlar, acentalar ve her türlü turizm paydaşı bu ödülleri almak için elinden geleni yapmaktadır. Bu organizasyonlarımızın en üst seviyede takip edilmesinde ana sponsorumuz Eczacıbaşı Profesyonel başta olmak üzere sponsorlarımız Unilever Food Solutions, Ereng.event’ in desteğine her zaman müteşekkiriz.

POYD Yurt dışı etkinlikleri, görüşme ve faaliyetleri var mı?

-POYD Yönetimleri kuruluşundan bugüne farklı ülkelerden gelen gençlere konaklama işletmelerinde staj olanakları sağlamıştır. İlk ilişkiler KKKTC ile başlamış olup, halen birçok ülke öğrenci ve gençlerine bu hizmetleri sunmaktadır. Yasalar olanak sağladığı takdirde yurtdışındaki Otel Yöneticiliği Kuruluşları ile görüşmeler ve işbirliği çalışmaları kuruluşumuzdan itibaren öngörülmektedir.

POYD ‘un Derneğe yarar sağlayacak yatırımları var mı ?

-POYD'un bir iktisadi işletmesi bulunmamaktadır. Bu düşünce kuruluş aşamasından itibaren incelenmiş, mesleki etik bakımından böyle bir işe girilmesi uygun görülmemiştir.

POYD’un önemsediği en önemli konu nedir ?

-Otelcilik Mesleğinin geliştirilmesi ve mesleki bilgilere sahip Otel Yöneticilerinin görev yapacağı konaklama işletmelerinin sayısının artmasıdır. Bu şekilde gelecekte de Türk Otel İşletmeciliğinin Dünya'da tanınması ve Türk Misafirliğini simgeleyen hizmetlerin yaygınlaşmasıdır.

Türkiye ve Antalya'da turizmin bugünü ve geleceği konusunda POYD'un görüşleri nelerdir?

-Türkiye'nin çevresinde çoğunlukla sorunlu ülkeler bulunmaktadır. Çevremizdeki bu sorunlar, ülkemize yönelik turist talebini olumsuz yönde etkilemektedir. Doğal güzellikler, kültürel ve tarihi değerlerin varlığının yanında Türk İnsanının Konuksever yaklaşımı ülkemiz için çok önemli unsurlardır. Bu değerleri ve zenginliklerimizi koruyarak, çağdaş gelişmeleri de izleyerek geleceği daha güzel şekillendirebiliriz. Bu şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik kazançlar elde edebiliriz. İnsanın olduğu her yerde, başka insanlara hizmet etme ihtiyacı da oluşmaktadır. Gelecekte de teknolojik buluşlar ne kadar gelişirse gelişsin, turizm sektörünün birçok dalında hizmet aynı şekilde sürecektir.

Röportaj: Okan DİLEK

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner158

banner344

banner322

banner8

banner309

banner239

Engel tanımıyorlar!
Engel Tanımayanlar Spor Kulübü Derneği Başkanı Özkan Gönenç, dernek bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere...

Haberi Oku