Ropörtaj:
Ülke ekonomisine damga vurduk!

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Türkiye kayıt içi ekonomi sıralamasında Antalya’nın ilk 3 içerisinde yer aldığını söyledi.
 

ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar ile sektöre ilişkin konuştuk. Başkan Çavdar’ ın odanın görev ve amaçları, eğitim çalışmaları ile mevzuat değişiklikleri gibi birçok konuda sorularımıza içtenlikle cevap verdiği röportajın detaylarıysa şöyle:

ASMO’ NUN EN ÖNEMLİ GÖREVİ NEDİR?
Odaların birinci görevlerinin başında meslek mensuplarının haklarını korumak, icra ettikleri mesleğin sorunlarına yönelik çözümler üretmek ve eğitimdir. Ticaret, dünya genelinde sürekli bir değişim ve gelişim içinde. Hem ülkemiz hem de dünya ekonomik, ticari ve siyasi alanda da büyük bir değişim içerisinde. Böyle bir ortamda bizim hizmetlerimize duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor ve bizim de en büyük görevimiz, verdiğimiz eğitimlerle meslektaşlarımızı bugüne ve geleceğe hazır hale getirmek.

KOMİSYONLARINIZ HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR MİYİZ?
Odamızın ‘Mesleki Eğitim, Denetim ve Mevzuat’, ‘Stajyer İzleme ve Denetim’, ‘Bağımlı Çalışan Üyeler’, ‘Basın Yayın İnternet ve Bilgi Teknolojisi’, ‘Sosyal Sportif Etkinlikler’, ‘Asgari Ücret Tespit’ ve ‘Kadın Komisyonu’ olmak üzere 7 adet komisyonu var. Bu komisyonlarımız alanları doğrultusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Komisyonlarımızın tümünün yürüttüğü faaliyetler çok önemli; ancak bazı komisyonlarımız bir adım daha öne çıkıyor. ‘Stajyer İzleme ve Denetim Komisyonu’muzla mesleğe hazırlanan arkadaşlarımızın doğru bir şekilde izlenmesini denetlerken aynı zamanda onların eğitilmesini amaçlıyoruz. Bu komisyonumuzun misyonu bu nedenle çok önemli. ‘Kadın Komisyonu’ çalışmalarımızı da önemsiyoruz; çünkü odamız üyelerinin yüzde 35’ i kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımızın, odamızın çeşitli birimlerinde yer alması bizler için çok önemli. ‘Mesleki Eğitim, Denetim ve Mevzuat Komisyonumuz da sürekli değişen ve gelişen bir sektörü icra ettiğimiz için ayrı bir önem taşıyor.

TESPİT ETTİĞİNİZ SUİSTİMALLER NELER?
Ülkemizdeki en büyük suistimal, kayıt dışı. Kayıt dışı çok fazla olduğu için kayıt tutanlara da pek fazla ihtiyaç duyulmuyor. Devletimiz, kayıt dışını önlemek amacıyla değişik yöntemler uyguluyor. Burada en büyük problem, belge üzerinden bir ekonomi politikasının yürütülmesi. Gelişmiş ülkelere baktığınızda harcama üzerinden bu denetimlerin gerçekleştiğini görüyorsunuz. Aylık 5 bin lira geliri olan bir birey, ayda 10 bin lira harcayınca aradaki farkı soruyorlar. Biz, harcama üzerinden değil de belge üzerinden vergi toplamaya çalışıyoruz ve bu durumun da suistimal edilmesi çok kolay oluyor.

ANTALYA VERGİSİNİ ÖDÜYOR MU?
Burada ilk önce nüfus sayısına bakmak gerekli. Antalya’da turizm ve tarım, şehrin ekonomisinde lokomotif görevi gören 2 sektör. Turizmde yapılan işlerin kayıt altında olma oranı fazlayken tarımda kayıt dışı durumu biraz daha fazla. Tarım sektörünün vergi kanunları açısından yeniden revize edilmesi gerekiyor. Turizm ve tarımın ardından gelen diğer büyük sektörse inşaat. İnşaat sektöründe de vergiler konusunda ciddi sorunlar var ve bu sektörle ilgili kanunların da tekrar ele alınması gerekiyor. Vergiler haricinde istihdam, sigorta gibi alanlar da bu tabloya eklendiği zaman, Antalya kayıt içi sıralamasında Türkiye sıralamasında ilk 3 içerisinde yer alır diye düşünüyorum.

KAYIT DIŞI KONUSUNDA ÖNERİNİZ OLDU MU?
Her odanın bağlı bulunduğu bir üst birlik var. Biz de Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ ne (TÜRMOB) bağlıyız ve bakanlıklar bu tarz bilgileri üst birliğimizden alıyorlar; ancak bazı olağanüstü durumlarda yetkililerle direk temas kurabiliyoruz. Bu duruma verebileceğimiz en güncel olay, geçtiğimiz aylarda Kumluca, Finike ve Demre’ de yaşanan doğal afet oldu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile yaptığımız direk temaslar sonucunda, afetten etkilenen bölgedeki işletme sahiplerinin sigorta prim ödemeleri Şubat ayı sonuna kadar ertelendi. Bu önerimizi dikkate alan tüm bakanlık yetkililerine teşekkür ederiz.

BÜROKRATİK SORUNLAR YAŞIYOR MUSUNUZ?
Antalya genelinde çalışmalarımızı İl Vergi Dairesi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu ile yürütüyoruz. Bu 3 kurumla çok koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Sağolsunlar, her kurumumuzun başındaki başkanlarımız bizlerin taleplerini ve önerilerini çok iyi dinliyorlar. Zaman zaman kendileriyle de bir araya gelerek sektörümüze yönelik sıkıntıları çözme gayreti gösteriyoruz. Onların da yeterli olamadığı durumlar olduğunda yine onların vasıtasıyla ilgili bakanlığa gerekli talepleri üst birliğimiz TÜRMOB aracılığıyla iletiyoruz. Antalya’da bu konuda hiçbir bürokratik sorunumuz Allah’ a şükür yok.

 

ÜCRET FARKLILIKLARI KONUSUNDA NE SÖYLERSİNİZ?
‘Her ağacın kurdu kendi özünden olur’ derler. Ücret konusundaki sorunu yaratan ne yazık ki biziz. Meslektaşlarımız arasındaki mesleki saygınlığı sağlamamız lazım. İnsanın mesleğine ve kendisine olan saygısı gelişirse zaten ücret temelindeki olan haksız rekabette ortadan kalkar. Bizim istediğimiz ücret temelinde haksız rekabet değil, bilgi temelinde haklı rekabet yaratalım. Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan asgari ücret tarifemiz var. TÜRMOB’ un da 2015’den bu yana yürürlükte olan ‘e-Birlik’ projesi var. Sözleşmelerimizi bunlara uygun olarak yapıyoruz. Tüm meslektaşlarımız, işlerinde bu sözleşmelere gerçekten uyarlarsa inanıyorum ki ücret temelindeki haksız rekabet sıfıra inecektir.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İŞİNİZ ÜZERİNE ETKİLERİ?
Gelişen teknolojiyle birlikte e-Fatura, e-Makbuz, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye gibi unsurlar meslek hayatımız içine girdi. Maliye Bakanlığı, 2018’ den itibaren de serbest meslek defterlerine uygulanmak üzere, 2019’ dan itibaren de işletme defterlerine uygulanacak bir e-Beyan sistemi devreye soktu. Artık elle defter tutmanın yavaş yavaş bittiğini, işlerimizin dijitalleştiğini gözlemliyoruz. Bu dijital verileri analiz edecek, denetleyecek ve bunları raporlayacak mali müşavirlere ihtiyaç var. Defter tutmak yerine, biraz önce saydığım aslı unsurlara yönelmeliyiz ve bu alanlarda uzmanlaşmalıyız. Doktorlar da kendi aralarında iç hastalıkları, kalp, damar vb. gibi uzmanlaşıyor. Bizimde böyle bir uzmanlaşmaya ihtiyaç var, her şeye bakan bir meslek mensubu olmaktansa bir konuda hakkında her şeyi bilen, bir konuda uzmanlaşmış bir meslek camiasına doğru adım atmamız lazım. Bununla ilgili kendimizi geliştirmemiz lazım.

UZMANLAŞMANIN GETİRECEĞİ FAYDALAR?
Uzmanlaşırken ortaklık kültürünü de arttırabilirsek yapmış olduğumuz işin kalitesi oldukça artacaktır. Bu da ücretimize yansıyacaktır, yani daha az iş yaparak daha fazla kazanç elde edebiliriz diye düşünüyorum. Dünya’ da artık he şey internet üzerinden yapılıyor. Brezilya’ da ticari hayat yüzde 98’ e varan oranlarda e-Fatura ile dönüyor. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ da artık bu işlemleri daha denetlenebilir kılmak için dijital ortamdan yapmak istiyor. Bizlere de bu konuda denetleme yapın, sorumluluğu siz alın diyor. Böyle koordineli bir iş getiriyor önümüze.

YENİ YILLA BİRLİKTE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VAR MI?
Serbest meslek erbaplarına 2018’ den itibaren işletme defterleri tutan mükelleflere de 2019’ dan itibaren e-Beyan sistemi getirildi. Artık e-Defter dediğimiz sistemi kullanacaklar. Bu yılla birlikte ihtiyari olarak uygulamaya giren e-Serbest Meslek Makbuzu, e-İrsaliye, e- Müstahsil Makbuz gibi olgular 2019’ dan itibaren zorunlu hale gelecek. 1 Temmuz 2018’ de devreye girecek muhtasar beyannamelerle Sosyal Güvenlik Kurumu’ na vermiş olduğumuz aylık hizmet bildirimlerinin birleşmesi. Biz bunu camia olarak çok önemsiyorduk. 7061 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerle de faaliyet alanlarımıza yönelik olumlu değişiklikler geldi. Bunların içerisinden en önemlisi bana göre ödeme emirleri ve tebligatlarla olan ilgili olan madde. Düzenlemeyle tebligatlardaki 7 günlük süre bu yıl 15 güne çıkarıldı.

İLERLEYEN GÜNLEDE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK MI?
İlerleyen günlerde çıkarılacak torba yasanın içeriğindeki düzenlemelerde de sosyal güvenlik kurumu teşvikleri, asgari ücret desteklerinin devam etmesi, istihdam teşvikleri gibi değişiklikler bizleri bekliyor. Bozulan malların takdir komisyonları tarafından tespiti gerekiyordu. Komisyon tespiti olmadan bunları gider olarak gösterilemiyordu. Bu torba yasada, mükellefin bu işi bilirkişi veya bir oda aracılığıyla yapması halinde bozulan malların gider olarak kabul edilebilmesini mümkün kılan bir düzenleme var. Bence son derece yerinde bir düzenleme. Bu şekilde yasalaşması bizim için çok önemli.


Röportaj: Veli AKOĞLU

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner158

banner344

banner322

banner8

banner309

banner239

Hayatın vazgeçilmezi SPOR
Antalya'da farklı branşlarda 403 kulüpte 152 bin lisanslı sporcu,47 branşta ise 32 bin faal sporcu var.

Haberi Oku